Contactează-ne acum:

Servicii complete Lockout-Tagout pentru controlul surselor de energie periculoase

Oferim un pachet integrat de servicii și dispozitive Lockout-Tagout. Vă ajutăm să creaţi un plan pentru implementarea de succes a programului LOTO. Soluţia completă pentru implementarea sistemului Lockout Tagout este alcatuită din următoarele acțiuni:

 • Preaudit pentru identificarea numărului de echipamente ce intră în proiectul LOTO și a persoanelor implicate în implementarea acestuia, în vederea emiterii planului de implementare;
 • Audit pentru identificarea surselor de energie și a soluţiilor de control al acestora;
 • Dezvoltare sistem LOTO – Procedura generală de lucru;
 • Identificarea și marcarea tuturor surselor de energie;
 • Realizarea instructiunilor LOTO;
 • Selectarea dispozitivelor LOTO;
 • Instruire și informare privind noul standard de siguranţă, atat pentru lucrătorii autorizați, cât și pentru cei afectați;
 • Menținerea și revizuirea instrucțiunilor cu ajutorul soft-ului LINK360.
Servicii complete Lockout-Tagout pentru controlul surselor de energie periculoase

Cerinţe legale impuse de Uniunea Europeană privind lucrările de întreținere:

 • Recomandările UE 89/655 precizează cerinţele minime privind siguranţa și sănătatea in timpul utilizării echipamentelor. Paragraful 2.14 prevede faptul că „orice echipament de lucru trebuie prevăzut cu dispozitive ușor de identificat ce au rolul de a izola echipamentul de toate sursele de energie".
 • Norma EN 1037 privind siguranţa echipamentelor definește măsurile referitoare la izolarea alimentării cu energie a mașinilor și la disiparea energiei pentru a preveni pornirea accidentală, periculoasă, a alimentării cu energie a echipamentelor. Aceste măsuri au rolul de a asigura efectuarea in deplină siguranţă a intervenţiilor in zone expuse pericolelor.
 • Directiva europeană CEE 89/655 prezintă reglementările minime pentru siguranţa și protecţia lucrătorilor care desfășoară activităţi de service asupra echipamentelor industriale.